• header
 • e

Selamat Datang di Website SMA NEGERI 1 PANGURURAN | Terima Kasih Kunjungannya.

 • Nama                : Heppy Tua Aritonang, S.Pd
 • N I P               : 19730708 200502 1 002
 • NUPTK               : 6040751653200033
 • Tempat, tgl. Lahir  : Tamba, 08 Juli 1973
 • Jenis Kelamin       : Laki-laki
 • Pangkat, Gol./ruang : Penata TK.I, III/d
 • Pendidikan terakhir : S1 - Pend. Kewarganegaraan (Pkn) tahun 1997
 • Agama               : Katholik
 • Status perkawinan   : Kawin
 • Alamat rumah        : Pardomuan I-Pangururan, Samosir, Sumatera Utara